Grönlands historia

Till Grönland har många olika folk sökt sig sedan årtusenden: eskimåfolk från Alaska och Kanada, nordbor från Island, upptäcktsresande och valfångare från Europa. Den ursprungsbefolkning som lyckades överleva i det extremt bistra klimatet utvecklade med tiden en säregen fångstkultur.

Mads Lidegaard presenterar här jordens största ö och dess fascinerande historia. Han tar oss med på en lång resa – från en fjärran forntid, genom den gåtfulla nordbotiden, genom 1700-talets begynnande danska kolonisation och fram till dagens Grönland med hjemmestyre. För trots sitt avlägsna läge har Grönland alltid varit sammanvävd med den övriga världen.  Boken ger en god bakgrund om man vill förstå dagens grönländare och deras speciella villkor.

Den danske författaren Mads Lidegaard (1925-2006) hade stor erfarenhet från Grönland där han arbetade som lärare och präst i 15 år. Hans kunskaper och engagemang i grönländarnas villkor utmynnade i många faktaböcker om Grönland och dess kultur. 

Vad gäller öns förhållande till Danmark har författaren alltid varit förespråkare för grönländarnas rätt att styra sig själva. Han menar att för att känna ansvar för sitt land, måste man också själv  ansvaret.

Köp din bok här: