Tolvmilaskogen

Långt in på 1900-talet kunde man ännu höra finska som vardagsspråk i gränsskogarna mellan Värmland och Norge. Här levde under nära 300 år ett annorlunda folk med en egen kultur: skogsfinnarna. Ursprungligen var de svedjebrukande finnar från landskapet Savolax i östra Finland. Det utrymmeskrävande försörjningssättet drev dem under 1500-talets slut i stora skaror över till Sverige. I sökandet efter nya svedjemarker spred de sig etappvis, diagnosis under nästan ett sekel, över hela mellersta Sveriges obebodda barrskogar och ända in i Norge. Stora samman-hängande finnbygder bildades på olika håll.

Under början av 1600-talet nådde en del av dessa skogsfinnar fram till den öde Tolvmilaskogen på gränsen mellan Värmland och Norge. Denna långa, otillgängliga bergskedja blev ett kärnområde för de finska nybyggarna. Här växte Finnskogen fram, den finnbygd som längst levde kvar i Skandinavien.

Boken skildrar den sägenomspunna skogsfinska kulturen. En sakkunnig text ger en intressant insyn i en lite okänd del av Nordens historia. Kartor och ritningar, gamla och nya foton bidrar till att ge en fyllig bild av skogsfinnarnas liv, den unika svedjekulturen, dess upprinnelse och fängslande historia.

Författaren Ann Sundén-Cullberg har en filosofie kandidatexamen i bland annat nordiska språk och finnkulturkunskap. Sedan mer än 30 år bor hon utanför Torsby i Norra Värmland. Närheten till Finnskogen med många strövtåg bland rökstugor och ruiner har gjort henne väl förtrogen med Finnskogens miljö och historia.
Köp din bok här: